PABLO GALLO
Lou Reed

Lou Reed


Tinta sobre papel, 29 x 21 cm, 2009
150 EUR